AT TÆNKE STORT

– litteratur og kristendom –

et foredrag omkring Jan Kjærstads Forføreren, Erobreren og Opdageren.

Hvad er et menneske? Hvordan hænger et liv sammen? – Hvorfor snævre ind og tænke småt, når nu muligheden foreligger for, med kristendommen i ryggen, at tænke stort? At insistere på tilgivelse, på mulighed (opstandelse!) – og kunne gøre det fordi det er, hvad der gives mig: Fremtiden, den nye dag, det næste øjeblik – som mulighed. Foredraget vil forsøge at udfolde centrale kristne begreber udfra bogen “At tænke STORT”, Aros 2002 – herunder uddrag fra Jonas-trilogien af Jan Kjærstad.

Gudmund Rask Pedersen har endvidere udgivet bogen ”Forladthed og nærvær”, Aros, 2000 samt ”Glæden på trods”, Aros 2005.

 


Honorar: kr. 4000,- + kørsel efter statens højeste takst.