PÅ SPORET AF GUD

– ugudelige svenskeres guddommelige værker.

Flere store svenske forfattere fra det 20. århundrede har biografisk set stillet sig særdeles kritiske til kirke og kristentro, men ikke desto mindre i deres forfatterskaber formidlet forunderlige indsigter og billeder, som på forskellig vis bringer kristendommen i spil.

Foredraget vil forløbe som en litterær lystrejse på sporet af Gud med neddykning i romaner af nyere svenske forfattere som Kerstin Ekman, Sven Delblanc, P.O. Enquist, Torgny Lindgren m.fl.


Honorar: kr. 4000,- + kørsel efter statens højeste takst.