Kærlighed og kildevand

  • kærlighedsbilleder i moderne litteratur.

Den kristne næstekærlighedstanke bliver med afsæt i Jesu lignelse om Den Barmhjertige Samaritaner ofte beskrevet som et ”du skal elske!” (Befalingsteologi).

Men det er med afsæt i netop denne fortælling tydeligt, at kristendommen, hvad angår tanken om næstekærlighed, måske endda først og fremmest, taler om min næste, som den der viser mig kærlighed, barmhjertighed.

”Vi har alting selv, men vi låner det af hinanden.” (Kerstin Ekman). Livet og kærligheden bliver til i vekselvirkning og modtagelse.

Næstekærligheden er allerbedst set en gave at give videre af frem for en personlig kraftanstrengelse.

Vi har noget at øse af. Herunder poesien og den skønne litteratur.

Med bibel og moderne skønlitteratur i bagagen vil foredraget servere billeder af kærlighed og kildevand.

Honorar: kr. 4000,- + kørsel efter statens højeste takst.