GLÆDEN PÅ TRODS

et foredrag med perler fra poesiens verden. 

Glæden har forrang.

Glæden, og med den troen på mening, har forrang frem for det meningsløse.

Med glæden er det som med modermælken: jo mere man bruger af den og øser løs af den, jo mere bliver der af den.

Med glæden gælder det om at give sig god tid. ”For al glæde kræver god tid. Ikke ubegrænset med tid, men nogle øjeblikke, hvor tiden er god.”

Et foredrag om livsglæden som “den røde tråd”. Om den livsindstilling: “At livet det er livet værd / på trods af tvivl og stort besvær / på trods af det, der smerter…”. 


Honorar: kr. 4000,- + kørsel efter statens højeste takst.