Blandt fjeld og li og fjord – Storefjeld

 – et foredrag omkring Jan Kjærstads ”Storefjeld” (2018)

Det, som ingen kan glemme, men hvorom der aldrig tales – eller det, som burde siges højt, men som er blevet talt ned af klichéer – får sit eget forvrængede liv i undergrunden.

Her kan romanen komme til med sin ”underliggørelse”, hvor slidte ord kan blive pløjet op og gjort frugtbare igen. Hvor ord gennem afstand men samtidig med ny nærhed til det skete kan frugtbargøre erkendelsen og forestillingsevnen.

Med romanen ”Storefjeld” har den norske forfatter Jan Kjærstad givet sit fiktionære bidrag til at få ”22-7” (Utøya, 22. juli 2011) som det særlige norske traume i vor tid, fortalt op påny.

Foredraget vil med afsæt i Jan Kjærstads forfatterskab og fortællemåde, særligt Wergeland-trilogien, tage tilhøreren med indenfor i ”Storefjeld” med udfoldelse af dens særlige temaer og med overvejelser omkring de spørgsmål, romanen stiller.

Honorar: kr. 4000,- + kørsel efter statens højeste takst.