Artikler

-Vælg taknemmeligheden som din livsholdning
Horsens Folkeblad / Fredericia Dagblad, 6. august 2022  
BAKSPEJLSREFLEKSION 64-årige Gudmund Rask Pedersen er på 34. år præst i Vær og Nebel Sogne ved Horsens, og sideløbende passer han sit virke som foredragsholder og forfatter, senest med bogen ” Nær Vær”, hvor han fortæller om sit præsteliv. I den forbindelse har vi bedt ham skue endnu længere tilbage og give svar på nogle spørgsmål med afsæt i et billede fra de unge år.

Sognepræst: Ryger Luther, så ryger også Paulus. Et stærkt begreb som synd må ikke svækkes
Kristeligt Dagblad, 1. juni 2022
Forkyndelse har altid handlet om at fortolke og udlægge evangeliet, så det også taler til os i dag

Sognepræst: Folkekirken er lige, hvor den skal være i dannelsesdebatten
Kristeligt Dagblad, 27. okt. 2021
Det handler om at få mennesker af alle slags og i alle lag til at tænke og tale med om, hvad det mon dog vil sige at være menneske. Og det kan folkekirken

Livet blev ikke, som jeg havde regnet med – men noget dyrebart andet
Kristeligt Dagblad, 7. aug. 2020
Ethvert menneske er lige midt i netop sit liv hele tiden, skriver sognepræst Gudmund Rask Pedersen, der også erkender, at livet ikke blev, som han havde regnet med.
Link til artiklen i Kristeligt Dagblad

 

Information, 1. maj 2020
Budskabet, som folkekirken er sat til at formidle, må hele tiden oversættes til tidens sprog.
Gå i kødet på os og blive til levet liv. Vel at mærke med en vis langsomhed for ikke at blive overfladisk
eller poppet eller ligefrem komme til at smide barnet ud med badevandet.
Link til artiklen i Information

 

Det er mig, der siger tak, Per Olov Enquist
Kristelig Dagblad, 29. april 2020
Det er godt at være én, der siger tak.
Også nu her, ved afskeden med P.O. Enquist, som døde den 25. april – en stor tak for hans rige forfatterskab med ord og fortælling, der længe endnu vil kunne suges næring fra.
Link til artiklen i Kristeligt Dagblad

Kristeligt Dagblad, gæsteanmeldelse, den 9. august 2019

Døden skal vi tale med hinanden om, mens der endnu synes at ligge en god portion af livet forude. Når døden rykker nær, skal vi med den døende tale om livet. Det liv, der var. Det er med andre ord ikke noget, der kan udskydes i det uendelige, dette med at forholde sig til sin egen og de andres død og forsøge for sig selv og sammen at få sat ord på.

Kristeligt Dagblad, gæsteanmeldelse, den 21. august 2019

Den store styrke i ”Kunsten at fange muldvarpe – og finde sig selv i naturen” ligger i erkendelsen af afhængigheden af den umådeligt komplekse natur, som bare er.

Kristeligt Dagblad, 9. august 2018

Er mennesket født godt eller ondt? Selv synes jeg kristendommens tale om mennesket som en synder er genial og allerbedst dækkende. Op mod al perfektionisme: Lad mig være til som uperfekt. Som mangelfuld og ukomplet. Som synder.

Kristeligt Dagblad, 28. august 2018

Kærligheden i parforholdet kan blive kold. Kærligheden kan forsvinde. Og vi har slet ikke den kontrol over den, som vi gerne ville have. Men du kan – og det kan du også ind gennem skilsmissen og i årene, der kommer – blive ved med at bestræbe dig på, alt det du kan, at ære den anden. At ære din fraskilte ægtefælle. Og dét kan du i virkeligheden, til døden jer skiller.

Længe leve skammen – og nåden
Kristeligt Dagblad, 20. oktober 2017
Hvis vi kun kan se ondskaben hos de andre, er vi blevet skamløse. Men dermed også uden nåde. Aktuelle bøger og drama tematiserer skammen som forudsætning for forsoning

Hvordan skal det gå?
“Pilgrimmen”, Nr. 21, September 2011, 12. årgang; s. 51-57, Hvordan skal det gå? Refleksioner fra en vandring ad Via Tolosana, fra Arles gennem det sydlige Frankrig mod Santiago.

Har vi kirken for Helvede?
Talen om Helvede som et opholdssted for fortabte sjæle og kroppe i det hinsidige er i og med forkyndelsen af Kristus dybt, dybt uinteressant og ligegyldig

Religionsblanderi er godt
JULEKALENDER: Det var gennem religionsblanderi, at kristendommen i sin tid fik fodfæste i Norden, og det er på den måde, kristendommen stadig går i kødet på os

Vantroen er et problem
Troen er en gave. Tvivlen er et vilkår. Vantroen er et problem, skriver sognepræst Gudmund Rask Pedersen i sin blog, hvor han har udarbejdet en lille lærebog i kristendommens grundsætninger

Lediggang er roden – til alt muligt godt
I lediggang kan stilheden indfinde sig og være med til at åbne for taknemmeligheden

Hellere leve på en illusion end i desillusion
Mikael Rothstein lukker sig med sin efterhånden kendte religionsaversion inde i en poesidrænet, fortællingsfattig og fantasiløs verden

Ingen ateister uden Gud
Lad bare ateismens enorme fattigdom blive så tydelig som muligt rundt i klasseværelserne

Kirke, luk dig op
Den lukkede og låste kirkedør på alle ugens dage undtagen søndag formiddag er som et stærkt billede på lukketheden og de fastlåste positioner hos det særligt kaldede kirkefolk

Folkekirkens præster. Sten i skoene tjener et formål
ORDET SKRUPLER kommer af det latinske scrupulus, som betyder en lille spids generende sten, der sidder og gnaver, hvis den kommer i for eksempel en sko…

Højmessens opbygning. Prædiken er også stemning
At prædikenen kan være stemningsskadende, som stavekontrollen på min computer vil have mig til at skrive i stedet for ”stemningsskabende”, det er sikkert. Det er også helt sikkert, at prædikenen kan være med til at anslå, løfte og bære stemningen i gudstjenesten.

Genoplivning, frelse og livreddervirksomhed
Forkyndelse af evangeliet kan sammenlignes med livredning; hellere gøre noget end slet ingenting.

Folkekirken – død eller levende.
I pamfletten ”Nedlæg folkekirken” med den stærkt sorthumoristiske undertitel ”Det oppegående dødsleje” gav profeterne Bjerg og Steffensen i 2003 folkekirken højst 12 år endnu. Med andre ord: Senest 2015 lukker og slukker vi