Gerning

Jeg er sognepræst i to sogne, som begge rummer landpastoratskarakter. Og dog så er pastoratet som helhed klart at karakterisere som et forstadspastorat.
Nebel sogn er et lille decideret landsogn med ca. 350 indbyggere. Kirken (1878) ligger i Serridslev. Vær sogn er med sine ca. 6000 indbyggere  primært et forstadssogn med langt de fleste bosiddende i Stensballe, nordøst-forstad til Horsens. Kirken (1200) ligger ved Vær sø.

Vi er to fuldtidspræster. Om sognene, kirkerne og det kirkelige liv i øvrigt, se: www.vaernebel.sogn.dk

Udover gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmandundervisning, dåbsoplæring (minikonfirmander), samtale og møder er jeg i mit præstearbejde meget glad for at arrangere og afholde diverse studiekredse:

Litteraturkredsen, som har eksisteret siden 1993. Mødes 6 gange om året. Vi læser en ny roman til hver gang. Primært moderne nordisk litteratur.

Studiekredsen ”Tilværelsens store spørgsmål”. Mødes 4 gange i løbet af en vinter. Som regel med et udarbejdet kompendium til brug ved den enkelte deltagers forberedelse.

Filmstudiekredsen. Enkeltstående arrangementer omkring nyere film. I oplægget koblet til en bestemt kristelig/eksistentiel tematik. Ofte incl. kompendium til brug ved forberedelse.

Alle studiekredsene er med tilmelding. Litteraturkredsen med max. 40 deltagere.