Luther tanker i nyere nordisk litteratur

Noget om nåde – Luther tanker i nyere nordisk litteratur

Med Luther og den lutherske reformation kom tanken om Guds nåde (igen) i centrum. Lutherkampen for en nådig Gud finder sted på så mange måder.
Bibelen kan overordnet opfattes som en skriftsamling, hvor en rød tråd løber i form af netop kampen for at finde billeder af en nådig Gud.
I litteraturens verden, også i nyere nordisk litteratur, fortælles der sandelig også noget om nåde. På så mangfoldige måder pibler det frem med billeder af det, som sagt med et godt gammelt ord repræsenterer nåden. Den nåde og barmhjertighed at et menneskeliv ikke i grunden skal komme an på gerning og præstation. Dette at man som menneske kan tage fejl, ramme ved siden af (synde) og gå i stykker og så, igen og igen, opleve den nåde at blive sat sammen igen og få en ny begyndelse.
Med Luther og Bibelen luthersk læst i ryggen vil foredraget fortælle Luther tanker frem fra nyere nordisk litteratur i form af forskellige fortællebrokker samt meget gerne samtale og overvejelser heromkring sammen med foredragsdeltagerne.

Gudmund Rask Pedersen er sognepræst i Vær og Nebel sogne ved Horsens og har udgivet en række bøger i feltet Litteratur & kristendom, senest bøgerne ”Jeg har ladet mig fortælle” (2011); ”Noget om nåde” (2014) og ”Lad os tale om det” (2015)

Honorar: kr. 4000,- + kørsel efter statens højeste takst.