Noget om nåde

Alting begynder med nåden. ”Hver morgen i min skål / en nåde uden mål / til mig nedflyder…” (DDS 743,2) Som Storm P´ hund Grog (sådan cirka) siger det: ”Vor Herre har gjort det godt – når man ikke længere kan gnave ind til benet, gives der frikadeller!”

I feltet hverdagstro-og-dogmetro findes nåden og erfaringen af nåden som overlappende fænomen. Ufortjent skænkes livet, og alt muligt i livet, mig.

Kristentro og erfaring udspringer af samme livsverden.  ”Nåde” – ”Igen et af den slags fremmedord, der sjældent høres i telefonen”, som digteren siger det, og dog så findes nåden i rigt mål.

Slet ikke alt handler med andre ord om noget for noget. Meget mere i grunden, som nogle af de gamle havde det broderet som skriften på væggen: Alt af nåde!

Skønlitteraturen bærer, sammen med såvel bibelen som virkeligheden, masser af vidnesbyrd herom. Om det skal det handle i et munterseriøst foredrag om Gud og nåde for hvermand.

Honorar: 4000,- + kørsel efter statens højeste takst.