NÆRVÆR – fællesskab, kirke og samfund

Hel er ingen i sig selv alene. Menneske er noget, vi er sammen. Ingen er sin egen lykkes smed! Vi behøver hinanden. Altid lever vi i grunden i relation.
Ind i denne grundlæggende menneskelige sammenhæng taler kristendommen til os og styrker os i vores fællesskab og menneskelige nærvær.
Gudmund Rask Pedersen, sognepræst i Vær og Nebel sogne ved Horsens gennem mere end 30 år, vil med et muntert-seriøst causeri herom give sit bud krydret med præstehistorier og livsfortælling fra egnene omkring Vær. Fortællinger fra mødet med mennesker i alle livets forhold – vores fælles liv.
Gudmund Rask Pedersen har udgivet en lang række bøger i feltet litteratur, kristendom og Folkekirke – herunder bogen: ”NÆR VÆR – Præstehistorier og livsfortælling fra egnene omkring Vær” (2021)

Honorar: kr. 4000,- + kørsel efter statens højeste takst.