Om foredragene

I mit arbejde som sognepræst, i prædikenforberedelse og undervisningssammenhæng, er det en stor glæde for mig at kunne inddrage tidens egne tekster i form af skønlitteratur og film. Inspirationen, vinkler og input, herfra er en gave i forhold til at skulle formidle kristendom ind i en aktuel virkelighed.
Litteraturen anvendt som en mulig bro i forsøget på at nå til en eksistentiel forståelse af kristendommen. En forståelse af mit eget liv.

Det samme gælder i mine foredrag. Grundspørgsmålet er altid, som det for øvrigt er det i al såvel filosofi og psykologi som teologi: Hvad er et menneske? Hvordan hænger et liv sammen? Grundspørgsmål i al fortælling som sådan. Herunder skønlitteratur og film.
Jeg øser derfor løs i forsøget på at få stillet spørgsmålene så grundigt og varieret som muligt. Og for samtidig, om muligt, finde svar på selvsamme spørgsmål. Ikke færdige, lukkede svar, men mulige svar. Gode bud på hvad det måske vil sige at være menneske.
Som i min læsning er jeg i mine foredrag på jagt efter ord som forløser. Eller rettere: At blive ramt af ord, jeg kan tage til mig som mine egne og anvende i komponeringen, sammenstykningen og forståelsen af mit eget liv.
Jeg er, sagt med andre ord, interesseret i opbyggelighed i allerbedste forstand. Opbyggelighed forstået som det at finde livsmod.
Jeg ser her ingen særlig forskel på prædiken og foredrag bortset fra terminologien, ordvalg og ramme.
Målet er det samme: At jeg må blive bedre rustet til at leve det liv, der venter.

Det handler om identitet. Det handler for ethvert menneske om at få historie her i verden. Mod til at leve i ét med den historie, man nu engang har fået. Ikke fastlåst og forstenet men med fremtiden som mulighed, trods bundethed til både godt og ondt.
Med andre ord: At fatte og finde mod til at insistere på forvandlingens mulighed.

Litteraturen, fortællinger af enhver art, kan i den forbindelse være en øjenåbner. En eksistentiel øjenåbner.
Det samme ønsker jeg med mine foredrag af hvad art og tema de så end måtte være.

 Se oversigt over foredragene

Honorar: 4000,- + kørsel efter statens højeste takst.