LIVSMOD I MODVIND

– en broget mosaik af “vidneudsagn” om livsmod trods modgang.

At kunne insistere på mulighed, selv når der ingen mulighed synes at være.

At mig dagen fryder, trods synd og død” (Jakob Knudsen i salmen “Se nu stiger solen”) – eller som Benny Andersen siger det et sted: “Jeg er tre måneder bagud med fortvivlelsen – og alligevel flyder det med livsmod over det hele”. Temaet vil blive belyst med eksempler fra litteraturens verden, herunder selvbiografi.


Honorar: kr. 4000,- + kørsel efter statens højeste takst.