FORTÆLLING, IDENTITET OG TRO

– eller: Om at gå til gudstjeneste i litteraturen.

Et foredrag om ”Ordet der bliver kød”. Dette, at ord og fortællinger går i kødet på os og bliver til levet liv, identitet og tro.

Et foredrag godt krydret med litterære eksempler (moderne litteratur). Litteraturfortælling lagt ind i en ramme med overvejelser om gudstjeneste og litteratur som størrelser der korresponderer omkring grundspørgsmålet: Hvad er et menneske? Ofte, og det for begges vedkommende, med livsmod og åbenhed for nye potentialer for øje.

Der er, som fortælleren i Jan Kjærstads ”Erobreren” siger det, kun én grund til at fortælle: For at redde et liv. For at redde nogen, der allerede er dømt. Fortælle mod alle odds.
Eller sagt på en anden måde: Det handler ikke alene om skrift, men i såvel litteratur som gudstjeneste om: Skriften der frelser.
 


Honorar: kr. 4000,- + kørsel efter statens højeste takst.