Sådan set

Den 8. september (på Grundtvigs fødselsdag), udgiver jeg på forlaget Eksistensen en lille bog (108 sider – 99,-), som er tænkt som muligt oplæg til samtale omkring kristendom og menneskeliv med afsæt i forskellige film. Bogen hedder: “Sådan set. – En samtalebog om film, kristendom og menneskeliv” (Eksistensen 2017). Fra forordet:

I begyndelsen var billedet, som jeg hørte én sige det, med en let omskrivning af de kendte ord fra Johannes-evangeliets indledning (I begyndelsen var Ordet) – i øvrigt med henvisning til et maleri af Asger Jorn med netop titlen ”I begyndelsen var billedet” (1965). Et billede siger mere end tusinde ord – siger man. Vi lever i en billedrig tid. Billedbårne medier tager i stor stil over fra de mere teksttunge. Vi går alle, med vores mobiltelefoner, rundt med fine velfungerende kameraer til såvel foto som film. På de sociale medier er billederne, herunder små videoer, helt centrale i kommunikationen. Billederne slipper ingen for. Nogle af dem slipper heller ikke os, der ser dem, men virker stærke og talende i os. Måske endda som øjenåbnere du får lyst til at dele med andre. Billedligt talt: Fra øje til sjæl og sind, til tanker og mulig samtale.

I denne bog, som er tænkt som afsæt for samtaler om menneskeliv og kristendom – i forlængelse af bogen ”Lad os tale om det” (2015) – vil der blive taget udgangspunkt i billeder. Ikke malerier eller fotos eller anden form for stills (stillestående billeder) men levende billeder i form af film. Danske og udenlandske spillefilm i et udvalg fra 1975 og opefter (primært fra de seneste to årtier).

Film er levende billeder, som kan fortælle historier, der i større eller mindre grad griber os og måske kaster lys ind over hvert vores eget levede liv. På den måde er film, for mig at se, fortælling på linje med al mulig anden fortælling. Blot med den lille men dog væsentlige bemærkning, at film låser dig meget mere fast i forhold til din egen forestilling og billeddannelse. Ved lytning eller læsning af fortælling og litteratur skaber du så at sige din egen indre film, som kan være meget rig og mangfoldig og langt mere fri end i forhold til det at se en film. De fleste har da også oplevet større eller mindre skuffelser ved at se én af ens yndlingsromaner filmatiseret. Det ændrer dog ikke ved, at den gode film kan noget uvurderligt godt. Også, som sagt, som øjenåbner for væsentlige sider ved menneskelivet og som afsæt for samtale herom. Måske, som bogen her lægger op til, tillige med inddragelse af synsvinkler og aspekter fra kirkens og kristendommens tale til os i det almindeligt menneskelige? …

… Billeder af alle mulige slags, herunder levende billeder, spillefilm og anden form for film, kan godt ses – udover i deres egen filmfortælleriske ret – så også ofte som en slags lignelser om væsentlige forhold i det menneskelige og det evangeliske med. ”Det ligner …” eller: ”Det er ligesom med …” siger vi om det ene og det andet, vi får øje på i en skyformation på himlen, en fortælling i en bog, et billede på væggen eller – som i bogen her – en film på skærmen derhjemme eller på lærredet i biografen. – God fornøjelse med samtalen, med billed- og orddelingen, som sådan set er meningen med bogen her.